Meppeler IJsclub

Meppeler IJsclub

De Meppeler IJsclub is sinds 1864 een begrip in Meppel en sindsdien in leven gehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Ook in de jaren dat er niet of nauwelijks geschaatst kan worden, blijven de vrijwilligers zich inzetten voor het onderhoud en voortbestaan van de schaatsbaan op het sportpark Koedijkslanden.

De Ijsclub is gesloten

Geschiedenis

 

Op 23 januari 1864 werd de Meppeler IJsclub opgericht in hotel Bontekoe als
“eene verenging opgericht voor IJsvermaken, Harddraverijen en andere volksfeesten”.
Onze verenging is daarmee zonder twijfel de oudste sportvereniging van Meppel, iets waar onze leden en wij zelf erg trots op zijn.

In de begintijd van de club waren zowel de ijs- als zomerfeesten altijd grote successen bij de Meppeler bevolking (de Donderdag Meppel dagen bestonden toen nog niet!). Tijdens de winterfeesten werden (ijs en weder dienende) schaatswedstrijden georganiseerd voor mannen boven de 18 met voor die tijd behoorlijk hoge geldprijzen (vanaf 1910 trouwens ook voor vrouwen). Als “vereniging voor ijsvermaak en volksfeesten” werd in 1907 besloten het doel te beperken tot het bevorderen van de schaatssport omdat de nadruk toch altijd lag bij het wintergebeuren. De naam werd veranderd naar het huidige “Meppeler IJsclub”.

De ijsbaan lag op het Vledderland (nu het Vledder) waar decennia lang veel mooie ijsdagen, snelschaatswedstrijden, wedstrijden voor kunstrijden, koek en zopie en andere feestelijkheden werden georganiseerd. Een leuke anekdote over deze oude baan aan het Vledder is wel het verhaal uit 1899 waarbij de ondergelopen baan tijdens de vorstperiode gesaboteerd werd door een tuinman die de dammen had doorgestoken. Zijn land was ondergelopen zonder dat hij daarvoor de beloofde vergoeding kreeg (vandalisme avant la lettre). Rondom deze tijd werd uitgekeken naar een andere locatie voor een ijsbaan in moerassige gebied tussen de Reest, spoorlijn, Stationsweg en Zuideinde (het huidige Wilhelminapark). Dit kwam echter niet van de grond omdat het financieel niet haalbaar was. In 1902 wordt het Meppeler Diep ook genoemd als alternatief maar werd door de toenmalige burgemeester Borger als te risicovol gezien. Voorlopig bleef het Vledder de plaats van actie. Pas eind 1938 werd het penibel toen de gemeente Meppel besloot dat het terrein niet meer beschikbaar was zonder enig alternatief te bieden. Een voorlopige voorziening werd niet gevonden waarna de Meppeler IJsclub kort een slapend bestaan leidde. Na de oorlog werd aan de Zomerdijk echter een weiland gevonden dat geschikt was voor een ijsbaan. Deze lag op het terrein waar nu bouwmaterialenbedrijf Concordia is gevestigd. Veel oud-Meppelers zullen zich deze locatie nog herinneren. Het had niet veel voeten in de aarde. Er stond een wagen op wielen van waaruit de toegangskaarten en versnaperingen werden verkocht. Het was in vergelijking met huidige tijden afzien zonder centrale verwarming en goede sanitaire voorzieningen maar niet minder gezellig.

Op initiatief van de gemeente Meppel werd rond 1980 een ijsbaan aangelegd inclusief houten clubgebouw naast de toenmalige nieuwbouwwijk Jan Steenstraat, een hele verbetering. Dit heeft tot 2006 dienst gedaan maar moest plaatsmaken voor het huidige nieuwbouwplan Berggierslanden. Het oude clubgebouw staat er nog en fungeert als buurtgebouw voor de plaatselijke buurtvereniging “De Jan Steen”. Vanaf 2006 is in samenwerking met de gemeente Meppel een volledig nieuwe ijsbaan/sportveld gerealiseerd op het sportpark Koedijkslanden inclusief multifunctioneel clubgebouw met veel moderne faciliteiten dat buiten het schaatsseizoen door scholen wordt gebruikt als sportterrein.

Wij hopen met de vliegende start en het daverend succesvol seizoen 2008-2009 de komende jaren onze ambitie als oudste sportclub van Meppel nog eens 150 jaar vol ijsplezier te kunnen verzorgen, te kunnen waarmaken! IJs en weder dienende, dat wel!

Bestuur Meppeler IJsclub
(bron: stichting Oud Meppel)

De weersverwachting voor de komende 3 dagen

Neem contact met ons op

Bent u lid van de Meppelerijsclub, en hebben we uw mailadres niet, mail ons dan uw gegevens en wij houden u dan graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de ijsclub.

    Wij zijn blij met de steun van