Meppeler IJsclub

Meppeler IJsclub

De Meppeler IJsclub is sinds 1864 een begrip in Meppel en sindsdien in leven gehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Ook in de jaren dat er niet of nauwelijks geschaatst kan worden, blijven de vrijwilligers zich inzetten voor het onderhoud en voortbestaan van de schaatsbaan op het sportpark Koedijkslanden.

De Meppeler IJsclub is gesloten

Privacyverklaring

Meppeler IJsclub

Versie van juni 2018

Je bezoekt de website www.meppelerijsclub.nl voor informatie.
Bij nadere intresse doe je via de e-mail of andere wijze een aanvraag voor aanmelding lidmaatschap, voor informatie en dergelijke.
Daarbij laat je online sporen na en / of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.
Als Meppeler ijsclub (MIJC) zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat er mee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegangkelijk te zijn.

Je gegevens worden zorvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
Uiteraad gebruiken wij je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. Wij gebruiken je adres alleen voor huisbezoek om de lidmaatschapkaarten te bezorgen. Eventuele persoonlijke toelichting slaan wij op in je dossier.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies.
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van de MIJC, worden je persoonsgegevens en mogelijk die van je kind(deren) verwerkt: voor – en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, mogelijke informatie over opening ijsbaan en eventuele
activiteiten. Soms maken wij foto’s; ook deze beschouwen wij als persoonsgegevens.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen, om het lidmaatschap te kunnen uitvoeren, om je te informeren over het aanbod. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en te informeren over alles met betrekking tot de MIJC. Ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen gebruikt worden voor promotie – of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van de MIJC. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een reactie te sturen op de bewuste mail.

Verwerkt de MIJC ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Het antwoord hierop is; nee, dat doen wij niet.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op bassis van geautomatiseerde verwerking (dat wil zeggen, door computerprogrammes’s of – systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Gegevens van jou of je gezin worden niet gedeeld – foto’s worden – alleen na uitdrukkelijke toestemming – gebruikt voor een collage op sociale media (facebook en Linkedln) of als de foto op de website. Hierbij worden geen namen genoemd noch wordt er persoonlijke informatie beschreven.

Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfuitoefening worden gegevens met anderen gedeeld. Daarbij kun je denken aan de belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens. Daarbij worden gegevens niet via mail gedeeld maar zijn ze alleen ter inzage via een laptop.

Waar worden je gegevens vastgelegd en hoe zijn ze beveiligd?
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden vastgelegd op een laptop/pc en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast zondanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld. Wij surfen via beveiligde wifi en laptop/pc zijn niet detecteerbaar binnen netwerken. Je gegevens worden niet online opgeslagen (“in the cloud”) de laptop/computer zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om het lidmaatschap te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande leden worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het lidmaatschap. De gegevens van potentiële leden worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Klopt er iets niet, wil je je gegens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen zes werkdagen. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem ook dan contact op met de Club.

De weersverwachting voor de komende 3 dagen

Neem contact met ons op

Bent u lid van de Meppelerijsclub, en hebben we uw mailadres niet, mail ons dan uw gegevens en wij houden u dan graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de ijsclub.

    Wij zijn blij met de steun van